Polikarpow I-15bis (I-152)

Polikarpow I-15 bis, radziecki samolot myśliwski z 1935; jednosilnikowy, jednomiejscowy dwupłat, podwozie klasyczne dwukołowe stałe, konstrukcja mieszana; łącznie zbudowano 2408 egz.; silnik gwiazdowy 9-cylindrowy M-25A o mocy 552 kW (750 KM); 4 stałe kaemy 7,62 mm, 6 niekierowanych pocisków rakietowych lub bomby o masie 200 kg; rozpiętość 10,2 m, dł. 6,33 m, pow. nośna 22,5 m2; masa własna 1320 kg, całkowita 1900 kg; prędkość maks. 375 km/h, pułap 8000 m, zasięg 750 km.

Galeria zdjęć

Planiki

Przykładowe malowania

Zestawy modelarskie

Modele