Krążowniki rakietowe projektu 1144

Krążowniki rakietowe projektu 1144 (oryginalna nazwa: Orłan, w kodzie NATO Kirow) typ radzieckich krążowników rakietowych o napędzie atomowym przeznaczonych do zwalczania żeglugi nawodnej i podwodnej nieprzyjaciela. W latach 1974 – 1989 zbudowano 4 jednostki tego typu.

Typ Kirow został zaprojektowany jako duży okręt wojenny mający za zadanie lokalizowanie i zwalczanie okrętów podwodnych nieprzyjaciela, lecz później jego rola została rozszerzona również do zwalczania jednostek nawodnych oraz do zapewnienia ochrony przeciwlotniczej sojuszniczym okrętom. Należą do największych na świecie okrętów wojennych pozostających w służbie, wielkością ustępują jedynie lotniskowcom. Napęd krążowników typu Kirow stanowią dwa reaktory atomowe (według niektórych źródeł cztery) współpracujące z dwiema turbinami parowymi oraz dodatkowo dwa kotły parowe jako napęd pomocniczy na wypadek awarii reaktorów.

Jednostki:
* „Admirał Uszakow”: Wcześniejsza nazwa okrętu: „Kirow”: Położenie stępki: 27 marca 1974: Wodowanie: 27 grudnia 1977: Wcielenie do służby: 30 grudnia 1980: Wycofanie ze służby: 2001.
* „Admirał Łazariew”: Wcześniejsza nazwa okrętu: „Frunze”: Położenie stępki: 27 lipca 1978: Wodowanie: 26 maja 1981: Wcielenie do służby: 31 października 1984: Wycofanie ze służby: 1997.
* „Admirał Nachimow”: Wcześniejsza nazwa okrętu: „Kalinin”: Położenie stępki: 17 maja 1983: Wodowanie: 24 kwietnia 1986: Wcielenie do służby: 30 grudnia 1988.
* „Piotr Wielki”: Położenie stępki: 25 kwietnia 1986: Wodowanie: 25 kwietnia 1989: Wcielenie do służby: 18 kwietnia 1998. Z powodu problemów gospodarczych przed i po upadku Związku Radzieckiego, wcielenie okrętu do służby znacznie się opóźniło. Po przejściu prób morskich w 1996 roku i ukończeniu budowy w stoczni w Siewieromorsku, „Piotr Wielki” wszedł do czynnej służby w 1998 roku jako okręt flagowy Floty Północnej. W trakcie służby „Piotr Wielki” nosił dwa numery burtowe: 183 i 099.

Dane taktyczno-techniczne – Wyporność: 26000 ton; Długość: 252 m; Szerokość: 28,5 m; Zanurzenie: 10 m; Napęd: 2 reaktory jądrowe wytwarzające parę dla 2 turbin parowych o mocy 70000 KM każda, 2 kotły parowe jako napęd pomocniczy; Prędkość: 31 węzłów (napęd główny), 14-17 węzłów (napęd pomocniczy); Załoga: 727 + 15 lotników; Uzbrojenie: opis poniżej; Wyposażenie lotnicze: 3 śmigłowce Ka-27PŁ lub Ka-25RT.

Uzbrojenie:
* System przeciwokrętowych pocisków dalekiego zasięgu 4K90 P-700 Granit zlokalizowanych w 20 wyrzutniach zamontowanych pod kątem 60 stopni pod głównym pokładem.
* Podwójna wyrzutnia MS-82 pocisków 85RU systemu URK-5 RASTRUB-B z zapasem 10 pociskow, tylko na pierwszej jednostce.
* 12 pionowych wyrzutni B-203A systemu 3M41 S-300F FORT z zapasem 96 pocisków przeciwlotniczych 5W55RM, mogących zwalczać również cele nawodne. Na jednostce „Piotr Wielki” w ich miejsce użyto pocisków 48N6 i udoskonalonego systemu S-300 FM FORT-FM.
* 2 podwójne wyrzutnie Osa-MA z zapasem 40 pocisków przeciwlotniczych 9M33. Na jednostce „Admirał Nachimow” dodano 2 zestawy 3K95 KLINOK każdy na 64 pociski 9M330. Na trzeciej i czwartej jednostce po cztery zestawy, bez systemu OSA.
* Działa uniwersalne 2xAK-100 kalibru 100 mm w wieżach na rufie tylko na Kirowie, następne okręty działo AK-130 2x130mm
* 8 zautomatyzowanych działek AK-630 kalibru 30 mm ( CIWS), służących do zwalczania celów lotniczych, w tym także pocisków przeciwokrętowych oraz małych celów nawodnych, m.n. pływających i lekko opancerzonych celów nabrzeżnych. Na jednostkach „Admirał Nachimow” i „Piotr Wielki” w ich miejsce zainstalowano 6 rakietowo-artyleryjskich zestawów przeciwlotniczych 3K87 KORTIK (CADS-N-1).
* 2 wyrzutnie rakietowych bomb głębinowych RBU-1000 kalibru 305 mm z zapasem 102 pocisków przeznaczonych do zwalczania celów podwodnych (okrętów podwodnych i torped).
* 2 wyrzutnie rakietowych bomb głębinowych RBU-12000 (Udaw-1) kalibru 254 mm z zapasem 40 pocisków przeznaczonych do zwalczania celów podwodnych.
* 10 wyrzutni torpedowych 2×5 kalibru 533 mm z zapasem 20 pocisków RPK-6 Wodopad i torped typu 53-65K i SET-65.

 Galeria zdjęć

Szczegóły konstrukcji

Wizualizacje

Planiki, przekroje, rysunki

Przykładowe malowania

Zestawy modelarskie

Modele